Klicka för karta

PSYKOTERAPIKONSULTEN/
SAMTALSKONSULTEN

Barbro Åkerstedt-Nelehag
psykoterapi i Stockholm

telefon 08-39 03 10
mobil 070 686 81 76
mail
aba.barbro.akerstedt@telia.com

Välkommen till Barbro Åkerstedt-Nelehag

Jag är legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare. Jag har arbetat som privatpraktiserande psykoterapeut under flera år och har även arbetat som psykoterapeut inom den offentliga sektorn på psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Sedan början av 2000 talet även verksam som lärare och handledare i psykoterapi.

Som privatpraktiserande psykoterapeut tar jag emot personer för längre och kortare psykoterapi, konsultationer av olika slag, krissamtal, counseling, EMDR behandling, psykoterapi med kognitiva-beteendeterapeutiska inslag, handledning, chefsstöd.

Jag är ansluten till Riksföreningen PsykoterapiCentrum i Stockholm, föreningen EMDR - Sverige och Svenska Terapiförmedlingen.

Min mottagning ligger på Sveavägen 60 i Stockholm. Om Du reser kommunalt tag T-banan till  Hötorget uppgång Tunnelgatan.